VTI Roeselare

Infoavond naar het 3de jaar

Uw zoon/dochter maakt op het einde van dit schooljaar een belangrijke studiekeuze. Daarom nodigen we u en uw zoon of dochter graag uit naar een boeiende infoavond omtrent de overstap naar het derde jaar.
Wij willen u gedetailleerd informeren omtrent de structuur en het aanbod van de tweede en derde graad tso/bso met de toekomstkansen na het secundair onderwijs. In aanwezigheid van het CLB, onze leerkrachten en opvoeders, worden onze studierichtingen in de verschillende (praktijk)lokalen verduidelijkt. Deze infoavond gaat door op donderdag 3 maart 2016 om 19 uur stipt in de feestzaal, ontvangst vanaf 18.30 uur.
De avond verloopt als volgt:

  • Verwelkoming door de directie
  • Korte toelichting studierichtingen tweede en derde graad door Lieven Degraeve, CLB-medewerker.
  • Bezoek aan de studierichtingen (praktijklokalen – labo’s): hier krijgt u extra uitleg over een bepaalde studierichting op onze school. 
  • Afsluitend wordt er nog een drankje aangeboden. Uiteraard zijn de aanwezige leerkrachten voor u ter beschikking om resterende vragen te beantwoorden.

Is uw zoon/dochter op dit ogenblik geen leerling aan onze school?
Dan vragen wij u om praktische redenen om uw inschrijving te bevestigen via casper.hovaere@sint-michiel.be.

Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen verwelkomen.

 

 
jQuery Menu by Apycom