VTI Roeselare

Studietoelagen

Niemand loopt graag een pak geld mis.
Daarom is het niet slecht om eens na te gaan of je geen recht op een studietoelage hebt.
Dat kan gaan van minstens € 112,09  tot € 989,57  (dit laatste voor internen).
Leerlingen in de 7de jaren hebben recht op een hogere toelage.
De voorwaarden voor de leerlingen zijn:

  • Belg zijn, of je ouders moeten in België wonen of er werken of er gewerkt hebben.
  • Niet meer dan 29 halve dagen onwettig afwezig zijn.


U kunt uw aanvraag online of op papier indienen.
Aan onze eerstejaars wordt een blanco aanvraagformulier meegegeven.
Via de jaarverantwoordelijken/leerlingenbegeleiders kunnen leerlingen van de overige jaren eveneens een blanco formulier bekomen. Meerdere aanvragen per gezin kunt u in één keer indienen.

Omdat het invullen van dit formulier voor sommige mensen toch een moeilijke opgave is, willen we graag informeren omtrent initiatieven die u een handje helpen.
  • Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Sociaal Huis Welwel enkele zitdagen voor het invullen van de studietoelagen
  • Indien u dit wenst, kunnen we na afspraak samen het aanvraagformulier persoonlijk en discreet invullen.
    Hiervoor kan u terecht bij onze GOK- en zorgmedewerkers (051 20 02 88).
    Uiteraard vragen we om de nodige documenten mee te brengen

Graag verwijzen we naar de website van de dienst studietoelagen www.studietoelagen.be 

 
jQuery Menu by Apycom