VTI Roeselare

Studietoelagen

Mensen die willen een aanvraag indienen voor een studiebeurs kunnen op school steeds terecht voor blanco studiebeursformulieren. De leerlingen kunnen deze vragen aan hun leerlingbegeleider.
Voor meer info kun je ook terecht op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/

 

 
jQuery Menu by Apycom