VTI Roeselare

Infoavond van het tweede naar het derde jaar


 Heel wat geïnteresseerde ouders en leerlingen op de infoavond 14-jarigen (van 2 naar 3).

 

 

 
jQuery Menu by Apycom