VTI Roeselare

Participatie

Het directieteam, personeel, ouders en leerlingen hebben hetzelfde doel voor ogen: een zo goed mogelijk leer- en leefklimaat
bewerkstelligen op school.
Omdat elke partner andere belangen heeft, andere competenties en andere verantwoordelijkheden is samen school maken niet zo vanzelfsprekend.
Sinds 2004 zet het participatiedecreet de krijtlijnen uit van de participatie op school.
De concrete invulling gebeurt echter op iedere school zelf, op maat van het schoolpubliek en rekening houdend met de tradities.
Een goede communicatie in een wederzijds vertrouwen is in ons VTI van groot belang.
We zijn dan ook dankbaar met onze enthousiaste leden van de ouderraad, leerlingenraad en schoolraad.

 
jQuery Menu by Apycom