VTI Roeselare

Leerlingenraad

Maak kennis met Reddy van de leerlingenraad!!

De leerlingenraad helpt mee denken om het welbevinden van alle leerlingen in onze school te verhogen.

Ze zijn de spreekbuis van de leerlingen en krijgen inspraak in het dagelijkse leven.

Tijdens de wekelijkse vergaderingen worden tal van evenementen voorbereid:

- Onthaaldag eerstejaars;

- Ontbijt ‘dag van de leerkracht’;

- Dag van de jeugdbeweging;

- Dag van de leerlingenraden;

- Organisatie schoolradio;

- ...

 

Naast deze activiteiten worden ook ideeën en voorstellen besproken met de directie om de school aangenamer te maken.

Samen met de leerlingenraad kan je een verschil maken! 

 

 
jQuery Menu by Apycom