VTI Roeselare

Schilderwerken & Decoratie

Als je voor deze opleiding kiest, dan ben je een echte werker die een liefde heeft voor kleur, decoratie en fijne afwerkingtechnieken.
Je kan al in het tweede jaar starten. Dan krijg je een combinatie van hout en schilderen, waarbij deze twee verschillende richtingen zoveel mogelijk aan elkaar gekoppeld worden. Je leert de twee vakdomeinen op een speelse manier kennen.
 
Vanaf het derde jaar kies je er definitief voor om schilder - behanger te worden. Per jaar leer je de typische theorie en praktijk, eigen aan dit beroep, geleidelijk beter kennen en grondiger uitvoeren. Waar je in het derde jaar nog zeer creatief, speels en rond aangepaste lesthema’s werkt, zal je in het vierde jaar vooral op grotere oppervakken dezelfde technieken leren toepassen, met een sterk accent op het juist combineren van kleurenpaletten tot één samenhangend geheel. Je staat hierbij al vaak op een ladder, wat de moeilijkheidsgraad ook verhoogt. In vijfde jaar word je zeer grondig voorbereid op de realiteit van het schildersvak. In aangepaste ruimten, krijg je de kans om op een zeer goeie manier muren uit te vlakken, lijstwerk te plaatsen en te leren behangen. Via projectwerken in de school, ga je onder begeleiding van een leerkracht, met een kleine groep leerlingen, gangen of lokalen volledig afwerken zoals het hoort, met alle hierbij horende voorbereidende werken.
 
Het zesde jaar sluit nauw aan bij de aanpak van het vijfde, met dat verschil dat er verwacht wordt om nauwkeurig, verantwoord, veilig en bewust met alle materialen en grondstoffen te werken. Je werkt in dit jaar ook aan een geïntegreerde proef, waarbij je moet bewijzen dat je over de nodige vakkennis op het vlak van prijsberekening, materialen, producten en kleurencombinaties beschikt. Daarnaast wordt ook van jou verwacht dat je verzorgd werkt, met een sterke aandacht voor alle details en dat je ook zelfstandig en klantvriendelijk bent, iets wat vaak onderschat wordt, maar voor een schilder zeer belangrijk is ! Zowel het vijfde als het zesde jaar gaan twee weken op stage, wat een echte verrijking is voor de meeste leerlingen.
Na het zesde jaar studeer je af als schilderdecorateur.
 
Heel wat leerlingen gaan echter nog een stapje verder en volgen het zevende jaar decoratie en restauratie. In de eerste plaats krijg je na het zevende jaar een diploma secundair onderwijs, wat je kansen op de arbeidsmarkt verhoogt. Maar nog belangrijker is eigenlijk de inhoud van dit zevende jaar : hout- en marmer imitaties, schilderen van personen, dieren, trompe-l’oeil effecten zijn allemaal onderdelen van dit jaar, terug gekoppeld aan een geïntegreerde proef en twee weken stage.
 
jQuery Menu by Apycom