VTI Roeselare

Pestbeleid

 

We weten allemaal dat (cyber)pesten een echte PEST is. We kunnen er vandaag de dag niet meer om heen. Onze school werkt al jaren intensief rond deze problematiek en heeft een duidelijk pestbeleid neergeschreven. Voor een succesvol beleid is het belangrijk dat er een samenwerking is met alle partners op school!
 
De drie pijlers waarop dit beleid mikt zijn:
  1. informeren: zorgen dat mensen het pestprobleem beter begrijpen;
  2. sensibiliseren: zorgen dat mensen gevoeliger worden voor de negatieve effecten van het pestgedrag en zicht kunnen krijgen op de rol die ze kunnen spelen;
  3. activeren: mensen op weg zetten om structuren op te zetten en initiatieven te nemen die bijdragen tot het oplossen of terugdringen van het probleem.
 
 
We werken volgens de vijfsporenaanpak. Deze aanpak is gericht op de verschillende partijen die betrokken zijn bij het pesten: het pestslachtoffer, de pestkop, de middengroep, de leerkracht(en) en ouder(s). Daarbij wordt ieders betrokkenheid versterkt en ieders verantwoordelijkheid afgebakend. Daarnaast wordt er ook vaak aan de slag gegaan met de ‘No Blame’-methode. Dit is een niet-bestraffende, probleemoplossende methode om pestsituaties aan te pakken.
 
Doorheen de jaren is er een stroomdiagram opgesteld dat duidelijk de te bewandelen wegen uitstippelt indien er zich een (cyber)pestincident voordoet.

 

 

!Voorkomen is beter dan genezen!

!Pestproblemen pakken we samen aan! 

 

HELP! Ik word gepest .... En nu?!

 

1.    Kom voor jezelf op: durf te zeggen wat je vindt. Loop daarna rustig bij de pestkop weg.
2.    Zorg dat je niet alleen bent met de pestkop.
3.    Praat erover met iemand die je vertrouwt: je ouders, je vriend(in), je leerlingenbegeleider …
4.    Ga iets doen waar je blij van wordt: skaten, sporten, lezen, tekenen, schrijven, gamen…
5.    Houdt het pesten niet op?Praat er dan over met een leerkracht, leerlingenbegeleider… Praten over pesten ≠ klikken!
 
Bij ons centraal e-mailadres kun je terecht met al je vragen en verhalen over pesten. Dit adres is vertrouwelijk: je hoeft je naam niet te geven. Er wordt geluisterd naar je verhaal en samen met jou proberen we een antwoord op of een oplossing tegen het pesten te vinden.
 

  

help.ikwordgepest@vtir.be

 

 

Graag verwijzen we ook naar een aantal nuttige websites:
·         http://www.clicksafe.be

 

 
jQuery Menu by Apycom