VTI Roeselare

Beleid rond kostenbewustzijn

WIST JE DAT

… je bij het begin van het schooljaar een overzicht krijgt van de kosten en bijdragen voor het gekozen studiejaar?

… er in een schooljaar zes rekeningen zijn (eind september, herfst, kerst, krokus, Pasen, eind juni) met telkens een overzicht van de schoolkosten?
Deze rekeningen worden meegegeven met de leerlingen.
Het rekeningnummer voor de betaling van deze  schoolrekeningen is BE47 4675 0143 1180 - BIC: KREDBEBB.

… je een maandelijks overzicht van de maaltijden van je zoon of dochter kan aanvragen? Geld voor de maaltijden kan gestort worden op rekeningnummer BE95 7380 1261 3658 - BIC: KREDBEBB.

… je met je vragen over rekeningen contact kan opnemen met de mensen van de boekhouding (vragen naar mevr. Elke Bardyn of mevr. Els Hanson)?

… de werkgroep ‘schoolkosten - NEEN tegen armoede’ bestaat sinds september 2013?
De werkgroep wil dat elke leerling dezelfde kansen krijgt, ook als er financiële moeilijkheden zijn.  We zoeken samen met de collega’s op school hoe we dit kunnen realiseren..

… we op school steeds zoeken hoe we het onderwijs betaalbaar kunnen houden?
De boeken– en materialenlijsten worden bijgestuurd, er worden afspraken gemaakt rond drukwerk, excursies, sportdagen…

… je als leerling en als ouder met je vragen en bezorgdheden altijd terecht kan bij je leerlingbegeleider/jaarverantwoordelijke?

… je elk schooljaar een studietoelage kan aanvragen voor je schoolgaande kinderen?
Een blanco formulier kan je op school krijgen of je kan de aanvraag online indien.
We kunnen ook helpen om de studietoelage in te vullen?

… je indien nodig een gespreide betaling van de schoolrekeningen kan aanvragen?
Neem hiervoor contact op met directeur Paul De Brabander.

… we de mensen op school sensibiliseren rond het thema ‘armoede’ via overleg,
wist-je-datjes, info op de personeelsvergadering, ...?
 

… we het belangrijk vinden van ouders en leerlingen tips te krijgen om onze schoolwerking bij te sturen?!

… we steeds bereikbaar zijn?
Je kan ons altijd bellen op het algemeen nummer van de school 051 20 02 88.
Je kan ook altijd langskomen.

 

 

 
jQuery Menu by Apycom