VTI Roeselare

Verkeer- en mobiliteitseducatie

Deelnemen aan het verkeer wordt met de dag drukker, complexer en gevaarlijker.
Kinderen en jongeren vormen daarbij een heel kwetsbare groep.

Dagelijks geraken tientallen van hen betrokken in een verkeerongeval. Elke keer opnieuw een drama en een trauma voor de betrokkenen, hun gezin, familie en vrienden.
Uit ongevallenstatistieken blijkt dat in de categorie van 15- tot 29-jarigen het verkeer doodsoorzaak nummer één is ; 40 % zit zelfs in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar. Bij de fietsers vallen de meeste doden bij de 13- tot 15-jarigen.
Het gebrek aan ervaring en inzicht, aan kennis en techniek, maar ook de typische, “levendige” attitude van jongeren ligt heel zeker aan de basis van het risicogedrag.

Zoals de zorg voor het milieu, de ontwikkeling van burgerzin en verantwoordelijkheidszin en het kritisch aannemen van een gezonde levensstijl voldoende aandacht moeten krijgen in de opvoeding thuis en op school, zo krijgt verkeers- en mobiliteitseducatie ook tijdig een plaats in ons opvoedingsproces. 

Onze school maakt bewust tijd en wil over alle leerjaren heen voldoende aandacht aan verkeer en mobiliteit geven.

De organisatie van lesoverstijgende verkeers- en mobiliteitsprojecten en acties is daar een voorbeeld van.
Daarenboven voorzien verschillende vakleerkrachten lesonderwerpen en plannen vakoverschrijdende initiatieven die de leerlingen uitnodigen om kritisch na te denken over verkeersgebonden thema’s.

 

 
jQuery Menu by Apycom