Schoolteam

Directie

Algemeen Directeur Dhr. Paul De Brabander

Paul De Brabander

 • Eindverantwoordelijke
 • Personeelsbeleid
 • Financieel beleid
Kurt Lecompte

Kurt Lecompte

 • Communicatie
 • Publiciteit
 • Smartschoolbeleid
 • Schoolorganisatie en vakdidactiek

Bestuurspersoneel

Lannoo Els

Lannoo Els

 • Technisch adviseur coördinator
 • Planning + communicatie
Latré Geert

Latré Geert

 • Technisch adviseur elektriciteit
 • Installatieverantwoordelijke
Vandeputte Koen

Vandeputte Koen

 • Technisch adviseur Preventie-adviseur
Heinkens Els

Heinkens Els

 • Technisch adviseur schilderwerken en decoratie

Vakcoördinatoren

Verfaillie Tom

Verfaillie Tom

 • vakcoördinator lichamelijke opvoeding
Vandenbroucke Eddy

Vandenbroucke Eddy

 • vakcoördinator plastische en muzikale opvoeding
Maes Koen

Maes Koen

 • Vakcoördinator aardrijkskunde, geschiedenis en MAVO

Jaarverantwoordelijken