VTI Roeselare

Schoolraad

Schoolraad VTI Roeselare 2013-2017

De schoolraad is een participatieorgaan met advies uit vier geledingen :
vanuit de leerlingenraad, personeel, ouders en lokale gemeenschap
met een advies- en overlegbevoegdheid zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.

Samenstelling 2016-2017:

Leden vanuit de leerlingen: Tom Six, Jens Ceuninck en Tiziano Debruyne.
Leden vanuit het personeel: Tea Sevenoo (voorzitter), Björn Vanwalleghem en Jean-Marie De Backere.
Leden vanuit de ouders: Raïs Depoortere (secretaris), Isolde Geeraert en Kristof Verhelst.
Leden vanuit de lokale gemeenschap: Denise Bouvry, Patrick Degryse en Eric Pauwelyn.

 
jQuery Menu by Apycom