loader-logo

2de en 3de graad

De modernisering van het secundair onderwijs zorgt voor een aantal nieuwe begrippen. Finaliteit en studiedomein zijn begrippen die de nieuwe ordening in het secundair onderwijs moeten verduidelijken. Hiervoor vergelijken we ook graag nog met de onderwijsvormen aso, tso en bso.

CONCREET OP CAMPUS VTI ROESELARE

Op campus VTI hebben we Bouwwetenschappen en Technologische Wetenschappen (Extra) als richtingen binnen de doorstroomgerichte finaliteit in onze tweede graad. Binnen de finaliteit gericht op de arbeidsmarkt hebben we op campus VTI Bouw, Elektriciteit & Mechanica, Hout, Schilderen & Decoratie in het derde en vierde jaar. Als richtingen binnen de dubbele finaliteit hebben we Bouwtechnieken, Elektrotechnieken, Elektromechanische technieken, Houttechnieken en Mechanische technieken in de tweede graad.

Je kan verder studeren. Dit noemen we de finaliteit gericht op doorstroom. Je kan dit vergelijken met richtingen in aso en bepaalde richtingen in tso. Hier heb je geen praktijk. Deze richtingen bereiden je echt voor op hoger onderwijs.

Je kan verder studeren en/of gaan werken. Dit noemen we de dubbele finaliteit. Je kan dit vergelijken met bepaalde richtingen in tso. Hier heb je een beetje praktijk en kan je na het secundair nog kiezen of je gaat werken of een opleiding volgt aan een hogeschool.

Je kan gaan werken. Dit noemen we de finaliteit gericht op de arbeidsmarkt. Je kan dit vergelijken met richtingen in bso. Hier heb je veel praktijk. Na je secundair kan je dan vlot aan de slag.

DOMEIN

Op onze school hebben wij één studiedomein: STEM. STEM is een afkorting die staat voor de Engelse woorden Science – Technologie – Engineering – Maths. Onze school wil onderwijs verstrekken aan alle leerlingen die interesse hebben in wetenschappen en technologie. Of het nu abstracte denkers zijn of creatieve planners en uitvoerders, binnen het STEM-domein is er plaats voor verschillende technische talenten om toekomst te maken.

OVER FINALITEITEN EN DIPLOMA’S IN HET ZESDE JAAR

Als je op 1 september 2021 of later start in het derde jaar secundair onderwijs kan je 2 soorten diploma’s behalen in het zesde jaar: een diploma om te gaan werken en een diploma om verder te studeren. Wat meer informatie vind je hier:
Je komt uit de finaliteit gericht op de arbeidsmarkt (bso): na het volgen van een studierichting in de finaliteit gericht op de arbeidsmarkt (bso) krijg je een diploma op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). Je kan er vlot mee aan de slag op de arbeidsmarkt. Met dit diploma kan je niet onmiddellijk starten aan een bacheloropleiding in de hogeschool. Na het volgen van een naamloos 7de jaar kan je de brug maken naar de hogeschool. Als je slaagt in het naamloos 7de jaar krijg je een diploma op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS).
Of je kan na drie jaar werken met een diploma niveau 3 of het slagen in een toelatingsproef starten met een graduaatsopleiding aan een hogeschool.
De nieuwe SE-N-SE-opleidingen (7de specialisatiejaren) zorgen voor een bijkomende beroepskwalificatie die jou een extra troef geven op de arbeidsmarkt.

Je komt uit de finaliteit doorstroom (tso) of dubbele finaliteit(tso): na het volgen van een studierichting in de dubbele finaliteit of de doorstroomfinaliteit krijg je een diploma op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). Je kan vanuit de dubbele finaliteit onmiddellijk starten aan een graduaats- of bacheloropleiding in een hogeschool of en vanuit de doorstroomfinaliteit zelfs aan een universiteit.