loader-logo

CLB Trikant

Wat doet het clb?

 

Op het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB kunnen leerlingen, ouders en personeel gratis een beroep doen voor informatie, onderzoek, hulp en begeleiding.

Een CLB kan helpen bij vragen over:

 • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren …
 • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
 • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie …
 • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht

Ons VTI werkt samen met het Vrij CLB Trikant, afdeling Roeselare.

Hoe contacteer je het CLB?

Het vrij CLB Trikant afdeling Roeselare is elke werkdag bereikbaar:

We stellen onze contactpersonen even voor:

Contactpersoon 1ste  graad is Ann-Sophie Glorieux (ann-sophie.glorieux@clbtrikant.be)

Contactpersoon 2de graad is Siel Ternest (siel.ternest@clbtrikant.be)

Contactpersoon 3de graad is Lieven Degraeve (lieven.degraeve@clbtrikant.be)

Davy Depraetere is paramedisch werker. Hij volgt de vaccinaties op. Klik hier (https://www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema) voor het vaccinatieschema.

Hoe werkt het CLB?

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school.
Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn ouders.
Als leerling of ouder kan je in 2 situaties de begeleiding van een centrum niet weigeren:

 • Bij problematische afwezigheden
 • Deelname aan een systematisch contact (voorheen het medisch onderzoek)
  Het systematisch contact in het secundair onderwijs is verplicht aan 14 jaar of in het derde jaar.
  Dit systematisch contact is ruimer dan het medisch onderzoek.
  Naast het wegen en meten, het onderzoeken van het gehoor en zicht … gaat er afhankelijk van de leeftijd van de leerling ook aandacht naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden.
  De CLB-medewerker bevraagt leerlingen en ouders en kan hierover in gesprek gaan.

Je kan ook chatten met het CLB op

clbchat.be
clbchat.be

Info over studierichtingen vind je op

www.onderwijskiezer.be
www.onderwijskiezer.be