loader-logo

CLB Trikant

Wat doet het clb?

 

Op het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB kunnen leerlingen, ouders en personeel gratis een beroep doen voor informatie, onderzoek, hulp en begeleiding.

Een CLB kan helpen bij vragen over:

 • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren …
 • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
 • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie …
 • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht

Ons VTI werkt samen met het Vrij CLB Trikant.
We stellen ons team even voor:

Inge Vanmarcke
Arts
Inge Vanmarcke inge.vanmarcke@clbtrikant.be
0490 442 756051 259 756
Elke werkdag m.u.v. donderdag en vrijdagnamiddag
Davy Depraetere
Paramedisch werker
Davy Depraetere davy.depraetere@clbtrikant.be
0490 442 765051 259 765
-Even week: elke werkdag m.u.v. woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag

-Oneven week: elke werkdag m.u.v. vrijdag

Inge Vanmarcke is arts, en Davy Depraetere is paramedisch werker.
Samen vormen ze het medisch team, verbonden aan VTI.   Zij werken aan preventieve gezondheidszorg.
Naast de systematische contacten (voordien medisch onderzoek) kan het medisch team ook één van volgende acties ondernemen:
– een specifiek medische contactmoment (onderzoek) organiseren;
beschermingsmaatregelen nemen als er op school een besmettelijke ziekte is;
– aan gezondheidspromotie doen of zulke initiatieven ondersteunen.

Davy Depraetere volgt de vaccinaties op.
Klik hier (https://www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema) voor het vaccinatieschema.

1ste en 2de graad

Ann-Sophie Glorieux
Psycho-pedagogisch consulent
Anne-Sophie Glorieux ann-sophie.glorieux@clbtrikant.be
0490 442 722051 259 722
Elke werkdag, m.u.v. donderdag
Laure Mouton
Psycho-pedagogisch consulent
Laure Mouton laure.mouton@clbtrikant.be
0490 117 702
Elke werkdag, m.u.v. vrijdag
Siel Ternest
Maatschappelijk werker
Siel Ternest siel.ternest@clbtrikant.be
0490 442 738051 259 738
Elke werkdag, m.u.v. vrijdagnamiddag

Ann-Sophie Glorieux en Laure Mouton zijn psycho-pedagogisch consulent en focussen zich op:
leren en studeren;
– psychisch en sociaal welbevinden.

Siel Ternest is maatschappelijk werker. Zij focust zich op:
Moeilijke thuissituaties
Ze verkennen de situatie en helpen oplossingen zoeken.
Siel staat in voor de 1ste en 2de graad.
Opvolgen van de problematische afwezigheden (spijbelen).
Hiervoor wordt ook Siel ingeschakeld voor de 1ste en 2de graad.
Onderwijsloopbaan en studiekeuze
Siel begeleidt het keuzeproces van de leerlingen.
Samen met de school brengt ze een keuzeproces op gang.
In individuele gesprekken probeert ze leerlingen die moeilijk kunnen kiezen vooruit te helpen.
Siel Ternest geeft op infomomenten in de klas of op infoavonden info over de verschillende studierichtingen in de verschillende graden.

3de graad

Sofie Demeyere
Pyscho-pedagogisch consulent
Sofie Demeyere sofie.demeyere@clbtrikant.be
0490 442 742051 259 742
Elke werkdag

Sofie Demeyere is psycho-pedagogisch consulent en focust zich in de 3de graad op:
leren en studeren;
– psychisch en sociaal welbevinden.
Daarnaast helpt ze oplossingen zoeken voor
– moeilijke thuissituaties en opvolging problematische afwezigheden
in de 3de graad.

 

Hoe werkt het CLB?

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school.
Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn ouders.
Als leerling of ouder kan je in 2 situaties de begeleiding van een centrum niet weigeren:

 • Bij problematische afwezigheden
 • Deelname aan een systematisch contact (voorheen het medisch onderzoek)
  Het systematisch contact in het secundair onderwijs is verplicht aan 14 jaar of in het derde jaar.
  Dit systematisch contact is ruimer dan het medisch onderzoek.
  Naast het wegen en meten, het onderzoeken van het gehoor en zicht … gaat er afhankelijk van de leeftijd van de leerling ook aandacht naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden.
  De CLB-medewerker bevraagt leerlingen en ouders en kan hierover in gesprek gaan.

 

Hoe contacteer je het CLB?

Het Vrij CLB Roeselare is elke werkdag bereikbaar:
– per telefoon (051 25 97 00);
– per e-mail: alle personeelsleden beschikken over een eigen e-mailadres waarop zij kunnen bereikt worden (zie website: https://www.vrijclb.be/vrijclbtrikant.be);

Je kan ook chatten met het CLB op

clbchat.be
clbchat.be

Info over studierichtingen vind je op

www.onderwijskiezer.be
www.onderwijskiezer.be