loader-logo

Stage

Organisatie stage in onze school

Tijdens je schoolloopbaan staat er in de leerplandoelstelling om vanaf de 3de graad (BSO-STK) stage te lopen in een bedrijf om zo je praktijkervaring uit te breiden.

Hoe is nu binnen onze school deze stage georganiseerd?

 1. Eind mei krijgen de leerlingen van 4bso, 5bso, 6bso, 5stk, 6stk de nodige uitleg over de werking en het praktisch verloop van de stage.
 2. De leerlingen krijgen ruim de tijd (afhankelijk van de periode waarop de stage doorgaat) om zelfstandig op zoek te gaan naar een stageplaats die bij hun eisen, behoeften, opleiding aanleunt.
 3. Wanneer de leerling na telefonisch of fysiek contact de toestemming kreeg om stage te lopen gaat de leerling via zijn smartschoolplatform de gegevens van het stagebedrijf invullen.
 4. Deze gegevens worden door een personeelslid van de school verwerkt tot een stagedossier.
 5. De leerling ontvangt het stagedossier voor de eerste maal via de leerkracht stagecoördinator van zijn klas.
 6. De leerling bezoekt de stageplaats en laat de nodige papieren uit zijn stagedossier invullen en handtekenen. Indien het stagedossier volledig in orde is ingevuld en ondertekend, bezorgt hij dit aan de leerkracht stagecoördinator van zijn klas.
 7. Via de leerkracht stagecoördinator van de klas komt de stagebundel bij de technisch adviseur coördinator van de school die het stagedossier controleert. Naargelang de ingevulde gegevens op de risicoanalyse moet er eventueel een medisch onderzoek plaatsvinden. Bij een correct ingevuld en ondertekend stagedossier worden de stagecontracten opgemaakt.
 8. De leerling gaat opnieuw naar het stagebedrijf en laat de stagecontracten door de stagegever handtekenen. Dit is een definitieve verbintenis tussen stagebedrijf, school en leerling. Deze documenten worden ook getekend door 1 van de ouders.
 9. Het volledig ingevulde stagedossier met de daarbij horende stagecontracten worden door de leerling terug afgegeven aan de leerkracht stagecoördinator van de klas.
 10. Het volledige stagedossier worden door de leerkracht stagecoördinator aan de technisch adviseur coördinator van de school afgegeven. De directeur van de school zal nu als laatste partij zijn handtekening plaatsen op de stagecontracten.
 11. Het originele stagedossier wordt gedurende het ganse schooljaar op school bewaard. Drie originele contracten en kalenders worden meegeven met de leerling. Eén wordt afgegeven aan de stagebegeleider van school, één aan de stagebegeleider van het stagebedrijf en één wordt door de leerling zelf bijgehouden. Deze documenten heb je steeds op zak. Bij controle op de werf of in het bedrijf moet je deze steeds kunnen voorleggen.
 12. Tijdens de stagedagen hou je een logboek bij en zijn er misschien enkele opdrachten die een link vormen naar je GIP (6de – 7de jaren). Bij afwezigheid op de stage is er steeds een doktersattest vereist. Wij als school hopen dat je een leerrijke, positieve stage mag doorlopen.
 13. Na de afloop van stage dank je d.m.v. een brief nog even de stageplaats voor de mooie, nieuwe, leerrijke ervaring die je mocht opdoen.