Schoolraad

De schoolraad is een participatieorgaan met advies uit vier geledingen :
vanuit de leerlingenraad, personeel, ouders en lokale gemeenschap
met een advies- en overlegbevoegdheid zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.

Huidige samenstelling:

Leden vanuit de leerlingen:
Dayo De Baere
Valerie Hauspie
Yentl Messiaen
Leden vanuit het personeel:
Björn Vanwalleghem (voorzitter)
Filiep Verpoucke (secretaris)
Jan Van Hulle
Leden vanuit de ouders:
Raïs Depoortere (secretaris)
Isolde Geeraert
Kristof Verhelst
Leden vanuit de lokale gemeenschap:
Denise Bouvry
Patrick Degryse
Eric Pauwelyn
Aanwezig namens de directie:
Paul De Brabander
Chris Bogaert
Annick Vackier
Jean-Pierre Declercq