loader-logo

kostenbewust onderwijs

WANNEER ONTVANG IK EEN REKENING?

6 maal per jaar ontvang je via mail een schoolrekening.
De rekeningperiodes zijn: eind september, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie en eind juni.

WIST JE DAT

Je bij inschrijving een bijdrageregeling ontvangt? Dit is een overzicht van alle kosten van een bepaalde studierichting.

De werkgroep ‘Neen tegen armoede’ bestaat sinds september 2013? De werkgroep wil dat elke leerling dezelfde kansen krijgt, ook als er financiële moeilijkheden zijn.

We het belangrijk vinden om van ouders en leerlingen tips te krijgen om onze schoolwerking bij te sturen?

We de mensen op school sensibiliseren rond het thema ‘armoede’ via overleg, wist-je-datjes, informatie op de personeelsvergadering, de dag van verzet tegen armoede…?

Je als leerling en als ouder met je vragen en bezorgdheden altijd terecht kan bij de jaarverantwoordelijke?

Dit doe je via een smartschoolbericht of op het nummer 051/20.02.88

Harald Lemahieu

Harald Lemahieu

Gregory Vandenbussche

Gregory Vandenbussche

Jurrie Sabbe

Jurrie Sabbe

Bart Cappoen

Bart Cappoen

Pieter Clauw

Pieter Clauw

Friedel Devos

Friedel Devos

We als school armoede niet uit de wereld kunnen helpen. Mensen waardig behandelen, samen zoeken naar oplossingen en leerlingen aan een betere toekomst helpen: dat lukt ons wel.

We steeds zoeken hoe we het onderwijs betaalbaar kunnen houden.

Indien nodig kan je een GESPREIDE BETALING van de schoolrekening aanvragen.
Dit kan je doen bij directeur de heer Paul De Brabander of bij de boekhouding.

 

 

Een vraag over de schoolrekening? Neem contact op met de boekhouding

Elke Bardyn

Elke Bardyn

Els Hanson

Els Hanson

Telefoon

SCHOOLTOELAGE

Elk schooljaar heb je recht op een schooltoelage. Nieuw is dat je deze niet meer moet aanvragen. Er is een automatische toekenning als je al een groeipakket ontvangt.

KLIK OP DE GEWENSTE TAAL VOOR MEER INFO

Nederlands, Frans en Engels