loader-logo

Paul De Brabander

Paul De Brabander
  • Eindverantwoordelijke
  • Personeelsbeleid
  • Financieel beleid

Kurt Lecompte

Kurt Lecompte
  • Verantwoordelijke leerlingenbegeleiding 3de graad
  • Mede-directeur OKAN Sint-Michiel

Filiep Verpoucke

Filiep Verpoucke
  • Infrastructureel beleid
  • ICT-beleid

Jean-Pierre Declercq

Jean-Pierre Declercq
  • Coördinator centrum voor duale opleidingen

Annick Vackier

Annick Vackier
  • Verantwoordelijke leerlingenbegeleiding 1ste en 2de graad