loader-logo

Scholengroep Sint-Michiel

Scholengroep Sint-Michiel organiseert eigentijds onderwijs in de tien katholieke secundaire scholen en internaten van de regio Roeselare-Ardooie. Onze school is één van die tien scholen. Vanuit de christelijke spiritualiteit en de verschillende schooltradities vormen vijf kernwaarden de pijlers van onze visie: elk talentverbondenheidin dialoogkwaliteitinnovatie.

Vanuit die kernwaarden engageert het personeelsteam zich voor de brede vorming van alle leerlingen op een zorgzame wijze. Onze scholen zijn uitdagend voor de jonge mensen die aan ons zijn toevertrouwd. We willen hun talenten en interesses ontwikkelen in voorbereiding op het beroepsleven of het hoger onderwijs.

We moedigen alle jongeren aan om uit te groeien tot unieke jongvolwassenen met een open geest: positief-kritisch, hoopvol en bewogen voor mens en wereld. Elke school van Scholengroep Sint-Michiel zet in op een leerlinggerichte leefomgeving en wil voor de jongere voluit ‘School van je leven’ zijn.

Klik hier voor een link naar de Scholengroep Sint-Michiel website