loader-logo
VTI Roeselare ouderraad logo
VTI Roeselare ouderraad

Doel : Bouwen aan een goede samenwerking tussen ouders en school

Hoe :

  • Het VTI ondersteunen door mee te werken aan schoolactiviteiten en mee te denken.
  • Informerende en ontspannende avonden organiseren.De stem van ouders laten horen in overlegmomenten met personeel en directie.
VTI Roeselare ouderraad

Wat :

  • Ondersteunen op schoolactiviteiten zoals de infoavond over bv. Jong-leren.
  • Ontmoeten op zelf georganiseerde activiteiten zoals de het traktaat voor het schoolpersoneel.
  • Samenwerking met leerlingenraad.
  • Meedenken met de school over inhoudelijke thema’s die ouders en jongeren aanbelangen.
  • Inspraak via vertegenwoordiging in de schoolraad en het medezeggenschapscollege.

Schooljaar 2022-2023

Voorzitster: Raïs Depoortere

Heb je ideeën of opmerkingen over de school in het algemeen, contacteer dan de ouderraad