loader-logo

Troeven 1ste graad

MAKER OF MONTEUR, Bedenker of ontwerper? Onderwijs op maat! 

In het VTI van Roeselare bieden we de basisvorming in de eerste graad A-stroom aan op 3 niveaus. Elke 12-jarige kan vanaf volgend jaar dus op haar of zijn niveau de algemene vakken volgen in het VTI.

Enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan starten in de B-stroom.

Alle leerlingen komen aan hun trekken binnen het VTI (zowel de vroegere aso-, tso- als bso-leerlingen). Bovendien kan elke leerling zich verdiepen tijdens een aantal keuzevakken.

KEUZE-UREN 

Talent leren ontdekken staat centraal in onze school. In het eerste jaar krijgen onze leerlingen 4 keuze-uren per week. We willen hen laten proeven van onze mogelijke keuzes in de toekomst en hen uitdagen in hun talenten. In het tweede jaar wordt de keuze al iets specifieker in de basisoptie (5 of 10 u.). Je maakt de keuze tussen STEM-technieken (doener/maker) en STEM-wetenschappen (bedenker/ontwerper). Hier ontdekken we samen volop de ruime mogelijkheden in de tweede graad. Ook in het tweede jaar krijgend de leerlingen nog 2 keuze-uren per week. 

We zoeken dus de ideale combinatie tussen wat je kan en wat je graag doen! In de tweede graad kan je dan kiezen voor die studierichting die best bij je past.

TIJD OM TE GROEIEN 

In het VTI van Roeselare krijgen leerlingen de tijd om te groeien. Alle leerlingen krijgen twee jaar de tijd om zichzelf te ontdekken, te leren leren en zich aan te passen aan het secundair onderwijs.

LEREN LEREN EN BURGERZIN 

Leren leren als methodiek komt in het VTI aan bod bij het vak Mens & Samenleving. Hiervoor gaan onze interne zorgmedewerkers samen met de leerkrachten op de klasvloer aan de slag. Ook in de andere vakken kunnen leerlingen leerstof inhalen of extra oefenen. Er is extra remediëring voorzien voor enkele vakken. Onze school zet ook in op leren samenleven. Hierbij staan duidelijke afspraken, respect, welbevinden en kritisch leren denken centraal.

EXTRA AANDACHT VOOR ICT EN MEDIAWIJSHEID 

In onze school krijgen alle leerlingen in het eerste jaar een uur ICT om de basisvaardigheden aan te leren. Zo zijn ze klaar om hun ICT-vaardigheden goed in te zetten voor alle andere

vakken. Daarnaast zetten we ook in op het juiste gebruik en het verkennen van de sociale media.