loader-logo

Leerlingenbegeleiding

We bouwen aan een warm schoolklimaat waar iedereen zich goed kan voelen. Ons beleid op leerlingenbegeleiding is afgestemd op ons pedagogisch project en vertaalt zich tijdens de dagdagelijkse zorgzaam handelen in en buiten de klas. Om dit te realiseren vertrekken we vanuit de visie dat het welbevinden van onze leerlingen een essentieel uitgangspunt is om tot leren te komen. In het VTI maken we er dagdagelijks werk van om je goed te begeleiden bij je opleiding zonder aandacht te verliezen voor het psychisch en sociaal functioneren. Elke leerling krijgt optimale kansen om haar of zijn talenten maximaal te ontplooien en te groeien tot een zelfbewust individu.

Wie staat hiervoor in?

Alle personeelsleden maken werk van leerlingenbegeleiding op onze school en zorgen voor een preventieve, brede basiszorg.

De klasleerkracht is jouw eerste aanspreekpunt. Bij deze leerkracht kan jij of je ouder in de loop van het schooljaar altijd terecht met vragen in verband met jouw studies of persoonlijke situatie.
De klasleerkracht volgt je van zeer nabij op en kan makkelijk inspelen op mogelijke problemen in de klas.

In onze school worden de leerkrachten bijgestaan door een team van leerlingenbegeleiders.
Dit zijn personeelsleden die geen lesopdracht hebben en die voltijds beschikbaar zijn voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Per jaar is er een jaarverantwoordelijke die bijgestaan wordt door een interne zorgmedewerker.

De jaarverantwoordelijke is een vaste ankerpersoon en aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Ze zorgen voor de dagelijkse opvolging.
Loopt er iets niet helemaal zoals het zou moeten? Ben je afwezig geweest? Heb je nood aan een babbel? Of moet je gewoon iets heel praktisch vragen?  Is er een conflict in de klas?
Dan kan je altijd bij hen terecht. Ze zijn tijdens de schooluren volledig beschikbaar voor jou en je ouders en kunnen zich steeds vrijmaken. Je vindt ze tijdens de pauzes op de speelplaats. Dit zorgt er voor dat de drempel laag wordt gehouden waardoor je voor allerhande vragen steeds bij hen terecht kunnen.

Harald Lemahieu

Harald Lemahieu
 • Jaarverantwoordelijke 1ste jaar

Gregory Vandenbussche

Gregory Vandenbussche
 • Jaarverantwoordelijke 2de Jaar

Jurrie Sabbe

Jurrie Sabbe
 • Jaarverantwoordelijke 3de Jaar

Bart Cappoen

Bart Cappoen
 • Jaarverantwoordelijke 4de Jaar

Pieter Clauw

Pieter Clauw
 • Jaarverantwoordelijke 5de Jaar

Friedel Devos

Friedel Devos
 • Jaarverantwoordelijke 6de Jaar
 • Jaarverantwoordelijke 7de Jaar

Daarnaast is er per graad een interne zorgmedewerker.

1.  Had je in jouw vorige school extra maatregelen? Werk je met voorleessoftware? Heb je extra tijd nodig voor proefwerken? Zit je beter vooraan in de klas? Of is er andere ondersteuning nodig voor jou om optimaal te kunnen leren?
Dan gaan de interne zorgmedewerkers hierover in gesprek met jou, je leerkrachten en je ouders. De afspraken die gemaakt worden, komen in jouw individueel begeleidingsplan en worden herhaaldelijk geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.
2. Heb je moeite met plannen, zijn de tips rond leren leren in de klas voor jou niet voldoende?
Dan kan er individuele begeleiding rond leren leren of studieplanning opgestart worden.
Na school is er in de eerste graad huiswerkklas, waar je onder begeleiding je huiswerk kan maken of studeren.   In de tweede en derde graad kan je voor extra begeleiding aansluiten in de werkstudie tijdens de middagpauze.
3. Zit je even niet goed in je vel? Heb je het moeilijk om vrienden te maken? Gaat het thuis wat moeilijker?  De interne zorgmedewerker maakt graag extra tijd voor jou om te zoeken naar een helpende aanpak zodat je je beter in je vel voelt.

Tine Vanparys

Tine Vanparys
 • Interne zorgmedewerkers 1ste graad

Jade Vanhaelemeersch

Jade Vanhaelemeersch
 • Interne zorgmedewerkers 2de graad

Marijke Debusschere

Marijke Debusschere
 • Interne zorgmedewerkers 2de jaar

Lisa Vandromme

Lisa Vandromme
 • Interne zorgmedewerkers 3de graad

Olivier Van Leynseele

Olivier Van Leynseele
 • Interne zorgmedewerkers 5de jaar