loader-logo

DRIE KLASPROFIELEN IN 1A, WELKE PAST BIJ JOU?

Het VTI kiest ervoor om alle vakken uit de algemene vorming in 1A (zoals bv. wiskunde, Frans en Nederlands)
in drie klasprofielen aan te bieden.
Onze school wil op deze manier de lessen zo goed mogelijk laten aansluiten bij het profiel van onze leerlingen, zodat ze elk op hun manier kunnen uitgedaagd worden tijdens de lessen algemene vorming in 1A.

JE HEBT JE GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

JE HEBT GEEN GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

1AL (Algemeen)

 • Ik heb het soms moeilijk met taal en rekenen.
 • Leerstof onthouden lukt me door veel te herhalen.
 • Ik maak ‘s avonds liever opdrachten dan theorie studeren.
 • Ik heb mijn leerkrachten en ouders nodig om de leerstof te verwerken.
 • Ik heb tijd nodig om de basisleerstof te verwerven.

1AC (Accent)

 • Ik doorloop het basisonderwijs zonder probleem.
 • Leerstof onthouden lukt me goed.
 • Ik kan en wil elke avond de nodige tijd studeren.
 • Na de uitleg van de leerkracht, kan ik op mezelf de leerstof verwerken.
 • Ik kan vlot de leerstof verwerven. Een accent mag.

1AX (Extra)

 • Ik behaal zeer goede resultaten.
 • Leerstof onthouden lukt mij snel.
 • Ik wil ’s avonds nog meer weten dan ik geleerd heb in de les.
 • Ik studeer zelfstandig en kan schoolwerk zelf plannen.
 • Ik heb nood aan een extra uitdaging en wil meer weten dan de leerkracht vertelt.

1B

 • Ik werk de leerstof uit de lagere school bij.
 • Na school help ik liever met klusjes.
 • Ik denk praktisch en leer al doende.
 • Ik heb nood aan veel herhaling.
 • Ik kan en wil met mijn handen werken. Ik ben ook handig