infoavond van 2 naar 3

infoavond van 2 naar 3

Op het einde van het schooljaar dient uw zoon of dochter een studiekeuze te maken. Daarom nodigen de directie, samen met onze leerkrachten, u en uw zoon of dochter graag uit voor een infoavond van de eerste naar de tweede graad.

Deze infoavond gaat door op donderdag 21 maart 2019 om 19 uur stipt in de E-blok (klik hier voor grondplan VTI Roeselare), ontvangst vanaf 18.45 uur.

De avond verloopt als volgt:

  • Verwelkoming door de directie en korte toelichting van het studieaanbod in onze school.
  • Bezoek aan de studierichtingen: hier krijgt u extra uitleg over een bepaalde studierichting op onze school. Om praktische redenen vragen wij om per tijdstip maximum 1 keuze aan te kruisen.
  • Afsluitend wordt er nog een drankje aangeboden. Uiteraard staan de aanwezige leerkrachten voor u ter beschikking om resterende vragen te beantwoorden.

Inschrijven infoavond van 2 naar 3

De ouders van leerling *
E-mail adres *
Aantal personen aanwezig *
De vakgebieden waar wij interesse voor hebben zijn!

(kruis maximum twee keuzes aan)


*BSO = Beroeps Secundair Onderwijs

*STK = elektrotechnieken, mechanische technieken, houttechnieken, bouwtechnieken

*TTK = theoretisch technische richtingen