loader-logo

Bedrijfscontactavond afdeling elektriciteit

Voor het eerste deel van deze contactavond, die doorging op dinsdag 17 oktober, heeft onze afdeling elektriciteit
in samenwerking met de mensen van de firma Schneider een thema-avond voorzien rond vernieuwende technieken.

Onlangs verscheen volgende krantenkop : “Technieker van de toekomst heeft veel talenten”.
Inderdaad, de vierde technologische revolutie staat voor de deur.
Techniek en digitale technologie raken steeds meer verweven met elkaar.
Robots, zelfsturende voertuigen of virtuele realiteit komen er sneller aan dan we verwachten.
Ook in de gezondheidszorg wordt veel verwacht van nieuwe technologieën die toelaten om vanop afstand patiënten op te volgen, gehandicapten hun zelfstandigheid terug te geven en ouderen in staat te stellen om langer in hun eigen huis te wonen.
Ze zullen in de technische beroepen voor een heuse ommezwaai zorgen.
Techniekers zullen straks met heel wat factoren rekening moeten houden om problemen op te lossen.
De technieker van de toekomst kan niet meer zonder laptop of tablet.
In vele gevallen zullen problemen van op afstand moeten opgelost worden.
Het internet krijgt daardoor een extra dimensie.
Internet of things, waar we dankzij de steun van de firma SAVACO, dit schooljaar mee gestart zijn in onze richtingen elektriciteit/elektronica en STEM/industriële wetenschappen.

Het is onze taak als school jongeren op te leiden die probleemoplossend, in teamverband en erg flexibel leren werken .
Om in te spelen op de nieuwe evoluties binnen de elektro-wereld heeft Schneider enkel hot items voorgesteld.
De heer Van Houtte heeft ons kennis laten maken met Smartlink ELEC,
een systeem dat toelaat om elektrische installaties te beheren met mobiele apparatuur.
Vervolgens had de heer Dehoorne het over oplaadsystemen van elektrische voertuigen met alle bijhorende problematiek.

Daarna volgde een netwerkmoment waarbij de samenwerkingsbanden tussen onze school,
bedrijven en hogescholen nog wat versterkt werden.
We zijn ervan overtuigd dat een technische school, een bedrijf of hoge school elkaar hard nodig hebben
om onze leerlingen op te leiden tot goede technici.
Dit via stages, werkplekleren, bedrijfsbezoeken of gip begeleiding.

We kunnen alleen maar hopen dat meer jongeren kiezen voor een boeiende technische opleiding.

Gino Gruyaert
Technisch adviseur afdeling elektriciteit

Tags: