loader-logo

Leerlingen maken Automata in STEM

Om STEM van de bovenste plank te integreren in onze lessen, ontwerpen leerlingen een voetstuk met de lasercutter voor hun automata.

Onze school heeft een aantal machines waarmee creatieve projecten vorm kunnen krijgen.

U hoort er later meer over en leest er beslist meer over in ons schooltijdschrift de Koerier.

Tags: