loader-logo

IDEEËN VOOR SCHOOLPASTORAAL IN DE KERSTPERIODE

Mevrouw Declerck kwam met een artikel over een kerstproject op onze school in het bisdomblad "Kerk in-zicht".

Een artikel dat beslist het lezen waard is.  Inspirerend geschreven over onze dialoogschool, veel leesplezier!

 

Het is volop advent en de kerstperiode komt eraan.

Ook op school gaan leerkrachten op zoek naar een zinvolle invulling van die periode.

Drie scholen laten ons een blik werpen op hun schoolpastoraal.

IT’S CHRISTMAS TIME!

ANN DECLERCK - VTI ROESELARE

Omgaan met diversiteit

Omgaan met diversiteit is een uitdaging in een katholieke dialoogschool. In de koude wintermaanden staan we in de lessen godsdienst stil bij wat ‘ar-moede’ allemaal kan betekenen. Met veel schroom betreed ik dan heilige grond, want ik besef dat er in elke klas wellicht enkele leerlingen zijn die thuis moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Veel getuigenissen van leerlingen blijven mij bij. Zoals de leerling die getuigt dat hij op het einde van de week onvoldoende geld heeft om een broodje te kopen en dat hij de honger zo vaak voelt knagen. Of die leerling die niet onder stoelen of banken steekt dat zijn

beide ouders van een ziekte-uitkering leven en dat een weekendje uit er voor hem niet in zit, omdat hij zelf de nabije mantelzorger is in zijn gezin. Respect! Zoveel broosheid, zoveel kwetsbaarheid leeft bij de jongeren. Maar vaak ook de wil om weer sterker en weerbaarder te worden. Precies dàt raakt me altijd opnieuw, onomkeerbaar.

Niet voor jongeren, maar samen met jongeren

Als lerares godsdienst is het vaak interessant om creatieve wegen te zoeken wanneer je bij jongeren een boodschap wil overbrengen. Ik had het idee om over het thema ‘armoede’ een kerst-boodschap te maken, samen met de leerlingen en collega Peter Vandaele,

leerkracht project algemene vakken op onze school.

Samen stil worden, brainstormen, musiceren, fragmenten selecteren uit de campagnefilm van Welzijnszorg, de wensenboom op de speelplaats maken, het enthousiasme, de fijne sfeer,... het waren inspirerende momenten. Voor mijn collega Peter en ik, onze leerlingen en velen die met onze school verbonden zijn, collega’s en ouders is het kerstfilmpje dat we samen met de leerlingen de wereld instuurden een unieke en beklijvende kerstwens. Het was deugddoend te ervaren dat God veel dichter is bij onze jongeren dan wij vermoeden. Zij zijn het nu van God!

Tags: