loader-logo

Informatie i.v.m. Coronavirus (COVID-19)

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden ten minste al tot en met 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen jongeren en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, een quiz, vergaderingen of themadagen niet doorgaan. We stellen alle meerdaagse (buitenlandse) excursies of bezoeken uit.

Concreet betekent dit voor onze school dat we onder andere volgende activiteiten niet laten doorgaan:

-zwemmen (preventieve sluiting zwembad)

– Quiz Hubaroes zaterdag 14 maart

-6BEI dinsdag 17 maart Electro Brain in Kortrijk

-6TBH dinsdag 17 maart bedrijfsbezoek Unilin

-6SAT dinsdag 17 maart Lokeren

-de opleidingen Constructiv van vrijdag 13 maart en volgende week

-de studiebezoeken BBM aan VOR en AVR

-dag van het hout

-enz …

Stages gaan tot nader order door, voor zover de sector van het stagebedrijf zelf geen maatregelen neemt. Let wel deze situatie kan veranderen met nieuwe informatie die ons bereikt via de overheid.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?
De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?
Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:
De gevolgen van het coronavirus zijn voor jongeren veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Jongeren blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.
Voor onze school verandert er op dit moment niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is voorlopig niet aan de orde. Het kabinet komt deze namiddag bijeen voor ministerieel overleg over de uitbraak van het coronavirus. Mogelijks worden er later vandaag dus nieuwe maatregelen van kracht.

Wat kan je als ouder doen?

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:
Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
Als je dochter of zoon ziek is, laat zij of hij dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.
Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders

Meer informatie?

Algemene info en veelgestelde vragen: info-coronavirus.be .
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders

vriendelijke groet

Directieteam

Tags: