loader-logo

5de en 6de jaar

Leerlingen die in ’21-’22 instappen vanaf het vijfde jaar volgen onderstaande richtingen:

Structuur technisch onderwijs vanaf 5de jaar

Hout & Bouw

Mechanica

Elektronica

Stem IW

Structuur beroepsonderwijs vanaf 5de jaar