loader-logo

Inschrijven? Welkom!

U steeds contact opnemen met ons via vtiroeselare@sint-michiel.be of 051 20 02 88.

Wat breng je mee naar deze inschrijfmomenten?

  • De identiteitskaart van de leerling
  • De BaSO-fiche (bij eerstejaars)
  • Het getuigschrift basisonderwijs
  • Het laatste rapport (of eindbeslissing)

Wie kan inschrijven?

  • Een ouder van een minderjarige leerling
  • Een meerderjarige leerling

Meer informatie?

  • Op onze website vind je alle informatie over onze dagelijkse werking. Zo kan je er praktische informatie terugvinden omtrent de bereikbaarheid, middagmaal, boeken/kledij/materiaal en meer.
  • In ons studieaanbod vind je per graad informatie over de lessentabellen en toekomstmogelijkheden van onze verschillende richtingen.
  • In onze infobrochures voor de eerste graad, de tweede graad en de derde graad vind je ook heel wat informatie terug.