loader-logo

Inschrijven? Welkom!

U kan steeds contact opnemen met ons via vtiroeselare@sint-michiel.be of 051 20 02 88.

Wanneer kan je inschrijven?

Neem telefonisch contact op voor een eventuele inschrijving tijdens het schooljaar.

Wat breng je mee naar het inschrijfmoment?

  • De identiteitskaart van de leerling
  • De BaSO-fiche, het rapport van het laatste leerjaar en indien van toepassing het getuigschrift basisonderwijs (bij eerstejaars)
  • Het rapport en advies van het laatste schooljaar

Wie kan inschrijven?

  • Bij elke inschrijving worden nieuwe leerlingen vergezeld  van één van de ouders.

Meer informatie?

  • Op onze website vind je alle informatie over onze dagelijkse werking. Zo kan je er praktische informatie terugvinden omtrent de bereikbaarheid, middagmaal, boeken/kledij/materiaal en meer.
  • Wie zich inschrijft, verklaart zich akkoord met ons schoolreglement.
  • In ons studieaanbod vind je per graad informatie over de lessentabellen en toekomstmogelijkheden van onze verschillende richtingen.
  • In onze infobrochures voor de eerste graad, de tweede graad en de derde graad vind je ook heel wat informatie terug.