loader-logo

Gelijke onderwijskansen en zorg op onze school: een zaak van iedereen!

Onze school heeft voor dit schooljaar (2017-2018) van het ministerie van Onderwijs opnieuw een aantal uren toegewezen gekregen om te werken rond gelijke onderwijskansen, afgekort GOK.
Deze gelijke onderwijskansen dienen om extra aandacht te besteden aan leerlingen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden, met de bedoeling om hen maximale kansen te bieden om een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen.

De thema’s & acties

Bij het begin van deze 5de GOK-cyclus werden leerlingen, ouders en personeelsleden bevraagd.Op basis hiervan gingen we aan de slag rond
preventie & remediëring en omgaan met diversiteit.

Voor ‘preventie en remediëring’ gaan we o.a. aan de slag met:
een verdere verfijning van de basis- en verhoogde zorg;
remediërende en effectieve feedback;
het scheppen van een veilig school- en klasklimaat.

Bij de uitwerking van bovenstaande punten hanteren we het handelingsgericht werken (HGW) als denkkader.

Het thema ‘omgaan met diversiteit’ legt vooral de focus op de verdere uitwerking van het armoedebeleid.

We willen:
meer aandacht voor een duidelijke communicatie en ouderbetrokkenheid;
acties op touw zetten in het kader van sensibilisering;
de schoolkosten toetsen aan de educatieve noodzakelijkheid.

Onze school werd voor dit schooljaar (2017-2018) uitgekozen om deel te nemen aan het traject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’

“Fairness is not conceived as treating everyone alike, but working to ensure that each student has the support he or she needs to succeed”