loader-logo

Kwaliteit

  • Het VTI heeft een jarenlange traditie van kwaliteit. Kwaliteit is de rode draad waar wij naar streefden in de vroegere vakschool en nog altijd naar streven in de huidige school voor wetenschap en techniek.
  • Kwaliteit is niet het werk van één dag. Onze school en haar medewerkers wil blijven werken aan een kwaliteitsvolle opleiding en kwaliteitsvol onderwijs.
  • Wij beschouwen kwaliteit als ons vak en werken daarom graag samen met de vele bedrijven om ons heen die wij als onze partners in kwaliteit beschouwen.