loader-logo

Leerbegeleiding

Onze school streeft ernaar om de leerbegeleiding van de leerlingen optimaal aan bod te laten komen door de vakleerkrachten tijdens het klasgebeuren.

Wij geloven dat leerlingen ‘leren leren’ een opdracht van het volledige schoolteam is.
Om die reden vind je op onze leerblog niet alleen algemene studietips terug, maar ook heel vakspecifieke.
Deze studietips per vak zijn bovendien opgesplitst per graad. Leren is een leerproces waarbij je van jonge leerlingen niet hetzelfde kan verwachten op vlak van studeren als van oudere leerlingen.
De ondersteuning van leerkrachten wordt dan ook stapsgewijs afgebouwd tot de lerende in staat is zelf zijn leerproces te sturen.

Per graad willen wij inzoomen op specifieke vaardigheden m.b.t. leren.

Eerste graad

ordelijk leren werken (zowel in de klas als daarbuiten)
de boekentas zelfstandig leren maken bij het naar huis en bij het naar school komen met behulp van de planningsagenda.
de papieren en digitale agenda als planningsinstrument leren gebruiken

Tweede graad

planmatig leren werken
een werkplanning op korte termijn maken
leren reflecteren over verkregen resultaten (m.b.v. de leerkracht)
informatie samenvatten m.b.v. de leerkracht
leerstof zinvol inoefenen en herhalen

Derde graad

een werkplanning op lange termijn maken
informatie individueel samenvatten
een leerstrategie kiezen m.b.t. het leren van een vak/thema/hoofdstuk

Ons hoofddoel is om van al onze leerlingen zelfstandige leerders te maken.

Daarnaast ondernemen we volgende initiatieven:

In de papieren en digitale PLANNINGSAGENDA worden deadlines genoteerd en kunnen we aan de hand hiervan een planning noteren.

Maandelijks vind je tips en tricks in de kijker op Smartschool.

Voor de jongeren bij wie studeren echt moeilijk loopt, bekijken we welke ondersteuning helpend is.

Klik hier en maak kennis met onze leerblog. Deze blog bevat verschillende werkinstrumenten (o.a. blanco planningskalender), zowel algemene tips alsook vakspecifieke tips met betrekking tot studeren. Ook voor de ouders werd er een rubriek voorzien.

Zijn er PROBLEMEN bij het leren?
Vraag eerst hulp aan de vakleerkracht, die dé specialist is in zijn/haar vak.
Verder is er op school een team van personen die kunnen helpen: de klassenleraar, de jaarverantwoordelijken of de interne zorgmedewerkers.

Blijf dus niet met uw vragen zitten en geef gerust een seintje!
We lossen het samen op.