loader-logo

Lockers op school

De leerlingen van de 1ste graad gebruiken verplicht een locker op de speelplaats.

De huur hiervan is €25 en de waarborg bedraagt €18 (teruggestort indien oké einde schooljaar).

 

De leerlingen van de 2de en 3de graad kunnen op vrijwillige basis via de webshop een locker huren voor een schooljaar.

De huur hiervan is €25 en de waarborg bedraag €10 (teruggestort indien oké einde schooljaar).