loader-logo

Lockers op school

De leerlingen van de 1ste, 2de en 3de graad gebruiken verplicht een locker op de speelplaats.

De huur hiervan is €25 en de waarborg bedraagt €18 (teruggestort indien oké einde schooljaar).