loader-logo

Se-n-Se

Onze Se-n-Se-opleidingen zijn sterk gericht op de arbeidsmarkt en ‘werkplekleren’ (stage) vormt een essentieel onderdeel van het programma. Het Se-n-Se wil je mogelijkheden zowel naar tewerkstelling als naar hogere opleidingen bevorderen.

Structuur technisch onderwijs Se-n-Se

Hout & Bouw

Mechanica

Elektronica

Stem IW