loader-logo

Techniek

  • Techniek is onze core business: het zit in ons bloed. We zijn dan ook een school voor wetenschappen en techniek en daar zijn we fier op!
  • Op onze school krijg je tijd en ruimte om je talent voor techniek te ontwikkelen. We coachen je daar graag bij.
  • Wij beschouwen techniek als competenties. Je wordt op onze school en op de stagewerkplek gevormd door kennis, vaardigheden en attitude.