loader-logo
1B 1A algemeen 1A accent 1A extra
BSO
Praktische Technische richtingen
Theoretische Technische richtingen
Moderne
Latijn
Arbeidsmarkt Arbeidsmarkt & doorstroom Doorstroom

Keuze-uren

Talent leren ontdekken staat centraal in onze school. De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende vakken projectwerk voor een periode van ongeveer 20 weken. Nadien kunnen ze een andere keuze maken of als ze dat willen gewoon hetzelfde vak verder uitdiepen.

Mediawijze leerlingen met burgerzin

Sociale media zijn altijd en overal. Vanaf de eerste schooldagen leren we onze leerlingen om op een goede wijze met verschillende media om te gaan. Onze school is een leefgemeenschap waar de leerlingen een groot deel van de dag doorbrengen. Daarom speelt onze school ook een grote rol in het leren samenleven. Via de schoolcultuur en heel wat ondersteunende projecten gaat er veel aandacht naar duidelijke afspraken, respect, welbevinden en kritisch leren denken. Het leren leren als methodiek komt aan bod bij het vak mens & samenleving. Ook in de andere vakken kunnen leerlingen leerstof inhalen of extra oefenen.

Extra aandacht voor ICT

In het VTI van Roeselare krijgen alle leerlingen in het eerste jaar een uur ICT om de basisvaardigheden aan te leren. Zo zijn ze klaar om hun ICT-vaardigheden goed in te zetten voor alle andere vakken.

Engels

We willen vanaf het eerste jaar Engels aanbieden omdat we onze leerlingen ook buiten onze landsgrenzen willen laten communiceren. Dit is een must op de hedendaagse internationale en multiculturele werkvloer. Ook de onlinewereld leunt nog altijd sterk op het Engels.

Tijd om te groeien

In het VTI van Roeselare krijgen leerlingen de tijd om te groeien. Alle leerlingen krijgen twee jaar de tijd om zichzelf te ontdekken, te leren leren en zich aan te passen aan het secundair onderwijs.

Onze school is mee met de modernisering secundair onderwijs die start op 1 september 2019 in het eerste jaar. Het tweede jaar start op 1 september 2020.

Van maker tot monteur, van uitvinder tot handige Harry

Nieuw is dat we op onze school de basisvorming in de eerste graad A-stroom op 3 niveaus aanbieden. Elke 12-jarige kan vanaf volgend jaar dus op haar of zijn niveau de algemene vakken volgen in het VTI.
Enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan starten in de B-stroom.
Vanaf volgend jaar komen alle leerlingen aan hun trekken binnen het VTI (zowel de vroegere aso-, tso- als bso-leerlingen).

100% voor talent!

In het eerste jaar kunnen onze eerstes kiezen uit een aantal vakken. We willen onze eerstes laten proeven van mogelijke keuzes in de toekomst en hen uitdagen in hun talenten.
In het tweede jaar wordt de keuze al iets specifieker in de basisoptie (5 of 10 u.) en is er nog een extra basisoptie (2 u.). Ook hier ontdekken we samen volop de ruime mogelijkheden in de tweede graad. We zoeken de ideale combinatie tussen wat we kunnen en wat we graag doen! In de tweede graad kan je dan kiezen voor die studierichting die best bij je past.