loader-logo

error Welkom op de webshop informatiepagina. Dit is niet de webshop, daarvoor verwijzen we u graag naar de eerste link in het bericht.
Op deze pagina kan u de boekenlijsten vinden indien u er voor kiest om de boeken niet via de school aan te kopen.
U kan ook de info vinden rond de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen als u kiest om deze niet via de school aan te kopen.

Deze webshop informatiepagina is enkel bedoeld voor leerlingen die ingeschreven zijn in het VTI Roeselare.

Wie er voor kiest om de boeken niet via onze school aan te kopen kan in onderstaande lijst de boekenlijst terugvinden, en daarmee naar de boekenhandel gaan.
De kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen die binnen onze school gebruikt worden moeten aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Als u dit materiaal niet aanschaft via de school kan u in onderstaande lijst de eisen terugvinden per klas.
-----