loader-logo

Stagecontactavond afdeling bouw

Op donderdag 5-10-2017 vond in het VTI de jaarlijkse stagecontactavond plaats.

Het is een traditie dat begin oktober, met de gezamenlijke ondertekening van de stagecontracten het startsein wordt gegeven voor de verschillende bedrijfsstages in de bouwafdeling.

 

 

 

Directeur Chris Bogaert, bracht in zijn welkomstwoord en inleiding, een positieve boodschap met een pleidooi voor het verderzetten van het goede opbouwende werk en de sterke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld.
Gebaseerd op het huidig jaarthema van de bouwafdeling, nl. “Elk succesvol project steunt op een stevige en sterke basis … “ betekent een bedrijfsstage ook een belangrijk onderdeel en fundament in de opleiding van onze jongeren.

 

Technisch adviseur bouw Luc Maddens bracht een oproep naar de stagebedrijven om verder mee te werken aan een kwaliteitsvolle bouwopleiding en een nog nauwere samenwerking in de toekomst bij de organisatie van alle vormen van werkplekleren.
Daarvoor werd door hem de peiling: “Hoe kijken bouwbedrijven naar werkplekleren” uit 2016 toegelicht.
Uit deze enquête bij 300 stagebedrijven kwamen enkele aandachtspunten en punten ter verbetering van allerhande stageopleidingen naar voor. Zowel voor de jongere/stagiair, de bedrijven, het onderwijs en de wetgever zijn er werkpunten naar voor geschoven dewelke de organisatie en het verloop van alle soorten “leren op de werkplek” zouden moeten verbeteren.

 

 

 

 

 

In die zin is de organisatie van bedrijfsstages in onze school uiteraard een zeer omslachtig werk en de voorstellen tot verbetering zullen zeker hierin opgenomen worden.

Naast de nieuwe administratieve procedure voor de stagedossiers lanceerde Dhr. Maddens meteen een oproep voor de verdere medewerking van de bedrijfswereld, via de verschillende beroepsfederaties, bij de verschillende initiatieven tijdens de naderende onderwijshervorming en het nijver

heid technisch onderwijs in het bijzonder.

Voor het effectieve moment van het ondertekenen van de contracten werd met de uitreiking van de stageawards voor de stages 2016-20167 onze waardering betoond aan de stagebedrijven. De 4 laureaten in de verschillende opleidingsdisciplines werden gekozen, op basis van een aantal criteria waaraan het bedrijf moet voldoen, door de stagebegeleiders tijdens de evaluatievergaderingen. Er zijn momenteel al 59 winnaars en deze zijn meteen ook lid van “De Gouden Bouwpartners”.

 

De avond werd, na de ondertekening van de contracten, besloten met een traktaat.

De award winnaars voor 2016-2017 zijn:

Depoover Chris BVBA                       Zarren             voor de opleiding Bouwplaatsmachinisten/Wegenbouw

Vanallemeersch Geert BVBA            Hooglede              voor de opleiding Ruwbouw/Renovatie/ Bouwtechnieken

Maxime’s pleisterwerken BVBA        Ledegem            voor de opleiding Ruwbouwafwerking

Lamaire – Saint Germain BVBA        Ieper                voor de opleiding Dakdekken/Dakdichtingen

Tags: