loader-logo

Mijn houding, mijn werk.

Vandaag kregen de leerlingen van 6BSO Ruwbouw en 6BSO ruwbouwafwerking de training "Mijn houding, mijn werk."
De opleiding verliep zeer praktisch en ging over het hanteren en toepassen van de juiste attitudes en houding in werksituaties op de werf en in een (bouw)bedrijf. Zij verkenden thema's als goede communicatie, letten op veiligheid, werken in team, orde en nauwkeurigheid, stiptheid, flexibiliteit, doorzetting en vooruitzien, ... . Kortom, het aanleren van de juiste niet-vaktechnische competenties die nodig zijn in het werkveld en in een team. Een "waarde(n)volle" en leerrijke opleiding voor onze leerlingen.

Tags: