loader-logo

Bouwdag

Onze afdeling bouw bestaat 50 jaar. Hip Hip Hip ... Alle leerlingen en collega's uit de afdeling kregen vrijdag 26 april de kans om via workshops en voorstellingen de actualiteit en de toekomst van de bouwsector te leren kennen op de BOUWDAG. GPS-gestuurde kranen, VR-bril, virtuele en mixed reality-trainingen bouw, simulatie met kranen, drones, voorstelling materialen en produkten op de campus Leenstraat en ook op de campus in Ardooie. 's Middags was er ook een smakelijke hap en een drankje. Fijne dag die meer dan ooit de toekomst van de afdeling bouw en haar sector in beeld bracht.

Tags: