loader-logo

Studiebezoek Dewaele Houtskeletbouw 6TBH en 6SBT

Ter afronding van de lessen bouwtechnologie over niet-traditionele bouwsystemen bezochten 6 tso Bouw-en Houtkunde en 6 Bouwtechnieken het bedrijf Dewaele houtskeletbouw NV in Deerlijk. In het bedrijf kregen de leerlingen en leerkrachten een ruime uitleg over de toegepaste bouwtechnieken en een boeiende rondleiding in de productiehallen. Daarna konden zij een effectieve plaatsing en opbouw van naderbij bekijken op een, iets verderop gelegen, werf.

Met dit bezoek hebben de leerlingen een totaalbeeld kunnen opnemen van deze bouwmethode en is de behandelde theorie zichtbaar geworden in de praktijk.

Een grote dank u wel aan de firma Dewaele NV is dan ook op zijn plaats.

Tags: