loader-logo

Nocturne ‘Op zoek naar een andere studierichting’

Ben je op zoek naar een studierichting die beter aansluit bij jouw talenten?
De leerkrachten van onze scholen willen je begeleiden om een juiste keuze te maken.

We nodigen je samen met je ouders uit op de Nocture van de scholengroep Sint-Michiel. Je maakt tijdens deze avond kennis met alle studierichtingen van het beroeps- en technisch secundair onderwijs van onze scholengroep. Er is ook een CLB-medewerker aanwezig om je studiemogelijkheden te bespreken.

Op de infostands bieden de scholen en de internaten je concrete informatie aan.

Tags: