loader-logo

Leerlingenraad houdt nieuwjaarsreceptie

Onze leerlingenraad, begeleiders en directie heffen het glas op een voorspoedig nieuw jaar!

Bij een hapje en een drankje werd teruggeblikt op een geslaagde 1ste trimester
en werd met veel enthousiasme vooruitgekeken naar wat nog moet komen.
Wegens ziekte kon voorzitster Valerie er helaas niet bij zijn.
Haar nieuwjaarstoespraak werd gebracht door dhr. Depoutre.

#leerlingenraad#2020#Yentlwasback#deMAX#vtiroeselarewaartechnischtalenttoekomstwordt

Tags: